Pravidla pohybu na letišti

...


Byť si to mnozí nemyslí, tak je to složitější, než se zdá...

Z důvodu bezpečnosti leteckého provozu a na základě platné legislativy vydané ministerstvy dopravy a je areál jakéhokoliv letiště striktně vyhlášen za území se zákazem pohybu nepovolaných osob. Týká se to především pohybových ploch, které jsou na obrázku vyznačeny červeně. Ostatní plochy, vyznačené žlutě, slouží jako bezpečnostní a nouzové plochy pro případ nezdařených vzletů, či přistání. Jakýmkoliv pohybem či setrváváním v těchto prostorech ohrožujete nejen posádky vzlétajících a přistávajících letadel, ale především sami sebe. Je nutné si uvědomit, že letiště je otevřeno od východu do západu slunce nejen pro domácí provozovatele, ale i pro cizí provoz. Letiště využívají posádky z celé republiky i z ciziny. Neplatí tedy zažitý mýtus, že zavřená vrata od hangáru znamenají letiště bez provozu a je možné si dělat na ploše cokoliv bez omezení. Přistávající motorové letadlo se přibližuje rychlostí cca. 140 km/h i vyšší, nemluvě o přistávajících kluzácích s rychlostí přistání cca. 100 km/h, které neuslyšíte! Střet letadla s osobou může mít smrtelné následky pro posádku letadla a pro osobu na ploše letiště téměř vždy skončí usmrcením. Velmi častým a nebezpečným jevem, i přes značky upozorňující na zákaz vstupu na plochu, je využívání zkratky přes letiště do Růžodolu. Již několikrát se v důsledku tohoto velmi nebezpečného chování některých návštěvníků podařilo odvrátit střet přecházející osoby s letadlem na poslední chvíli. Je třeba si uvědomit, že pilot má v některých režimech letu zhoršený výhled z kabiny a manévrovací schopnosti letadla jsou ve fázi startu nebo přistání jen velmi omezené. Na letišti mají letadla a parašutisté absolutní přednost!

Dalším velkým problémem je venčení psů na pohybových plochách letiště. Díry vzniklé po norování a různé předměty, které psi na plochu zavlečou jsou potencionálním zdrojem poškození letadla, v krajním případě mohou vést i k letecké nehodě. Neustálé opravy a čištění dráhy a pojezdových pásů stojí nemalé peníze a spoustu času. Vymezená plocha letiště není a ze zákona ani nemůže být oficiální plochou pro venčení psů!

Posledním ovšem velmi nebezpečným nešvarem posledních let je pouštění draků v areálu letiště. Ze zákona je vysloveně zakázáno pouštět draka v okruhu 3 km od letiště. Střet draka s přistávajícím nebo vzlétajícím letadlem či parašutistou by měl naprosto fatální následky!! Naším cílem není areál letiště uzavřít před veřejností, ale naopak vás chceme tímto seznámit s problematikou provozu a požádat vás při jeho návštěvě o dodržování základních pravidel bezpečnosti, jež jsou popsány v tomto článku a na informačních cedulích okolo celého letiště.