Flight Office online

 

Jedná se o webovou aplikaci, která členům AK umožňuje:

-  individuální přístup ke svým údajům.

- zobrazit pilotní zápisník, nálety, stav a detaily financí a přehled platnosti kvalifikací.

- obsluze FO posílat a umisťovat na FO online zprávy pro ostatní členy AK.

- uživatelům pomocí kalendáře rezervovat letadla, plánovat akce a služby a to vše s využitím dat ve Flight Office (kontroly kont, licencí a rezurzů   letadel apod.).

Vstup zde