Pilot letounů

....


Nábor nových zájemců o létání probíhá po celý rok.

Bližší informace na: +420 608 121 426.Na začátek několik slov k tomu, jak celý výcvik probíhá. Nejsme komerční leteckou školou, proto se musí zájemci o letecký výcvik, stát našimi členy. Z naší zkušenosti jde ale o ideální status, protože na rozdíl od některých komerčních škol, my s žákem pracujeme na jeho celkovém růstu, který se neomezuje jen na leť - přistaň - zaplať - odejdi.... Nejdříve budoucí pilot absolvuje  teoretickou výuku, která probíhá v zimním období. Rozsah je přibližně 100 vyučovacích hodin a školení probíhá únor až duben, každou sobotu, od 9-14ti hodin. Dle individuálních potřeb žáků a možnostech našich lektorů lze dojednat i jiný termín. Vyučované předměty jsou aerodynamika a mechanika letu, navigace, letecké přístroje, předpisy, stavba letadel s nástavbou motorového létání, meteorologie, letecká frazeologie, závěrečné přezkoušení. Na jaře je zahájen samotný základní výcvik. Začínáme pozemními přípravami pro seznámení adeptů s letištěm, letadlem a organizací provozu. Výcvik probíhá na letounu Cessna C-152 a C-172 podle osnovy a je zakončen pilotní zkouškou. V této fázi je důležité, aby žák létal co nejčastěji, tak aby nezapomínal nabyté dovednosti a dobře si zažil to, co se naučil. Obvykle základní výcvik trvá  12 - 24 měsíců, podle četnosti létání a individuálních schopností. Po složení zkoušky získáte pilotní licenci opravňující k samostatnému pilotování Letounů.


Finanční náročnost a podmínky členství:

platné pro rok 2024:

- minimální věk uchazeče: 17 let

- členský příspěvek:  2.800 Kč/rok

- pojištění: lze řešit havarijním fondem zřízeným Aeroklubem - cena: 2.500 Kč/rok, nebo pojistkou u pojišťovny na částku 200.000 Kč - možno sjednat přímo na našich stránkách u ERGA, kde získáte slevu 20%.

- po třech letech lze zažádat o plnohodnotné členství za jednorázový vstupní poplatek 20.000 Kč. Tím získáte volební hlas + podíl na majetku Aeroklubu. V případě nezájmu, nebo neudělení plnohodnotného členství, se členský příspěvek navýší o 100% a budou vám účtovány ceny za nedotované lety.

- brigádnická povinnost federál ( Aeroklub ): 10 h/rok ( práce na letišti a nemovitostech ). Hodiny nad 10h se proplácí částkou 300

- brigádnická povinnost Motorový klub: 0 h/rok. Odpracované hodiny na naší technice proplácíme částkou 300 Kč/h.

- povinné služby RADIO:  2 x rok ( jen pro držitele pilotního průkazu )

- neodpracované brigády Federál: pokuta: 4.000 Kč/rok

- nenastoupení služby RADIO - pokuta: 3.000 Kč/služba

- cena teoretického výcviku: 3.500

- cena letové hodiny pro výcvik: 4.500 Kč/hod (C-152) / 4.980 Kč/hod (C-172) - nedotovaná cena

- cena letové hodiny kondiční lety: 3.420 Kč/hod (C-152) / 3.720 Kč/hod (C-172) - dotovaná cena

- placení příspěvků jen bankovním převodem na konto Aeroklubu: https://www.aeroklubliberec.cz/kontakt/ . Do zprávy pro příjemce prosím vždy napište své jméno, pro identifikaci platby.


Ceny jsou s DPH
! Výcvik poskytujeme pouze v českém jazyce !


V případě zájmu nám vyplněnou, podepsanou a naskenovanou přihlášku pošlete na naší mailovou adresu.