Pilot kluzáků:

Na začátek několik slov k tomu, jak celý výcvik probíhá. Úplně nejdříve absolvuje budoucí pilot teoretickou výuku. Ta probíhá obvykle přes zimu. Rozsah je přibližně 55 vyučovacích hodin, školení probíhá v období únor až duben, každou sobotu od 9-14ti hodin. Dle možností žáků lze dojednat jiný termín. Vyučované předměty jsou aerodynamika a mechanika letu, navigace, letecké přístroje, předpisy, stavba letadel, meteorologie, letecká frazeologie, závěrečné přezkoušení. Na jaře je zahájen samotný letecký základní výcvik. Nejdříve proběhnou pozemní přípravy pro seznámení adeptů s letištěm, letadlem a organizací provozu. A pak už hurá do letadla. Výcvik probíhá v jednotlivých úlohách podle osnovy a je završen pilotní zkouškou. V této fázi je důležité, aby žák létal co nejčastěji, tak aby nezapomínal nabyté dovednosti a dobře si zažil to, co se naučil. Obvykle trvá základní výcvik 4 – 10 měsíců podle četnosti létání a individuálních schopností. Po složení zkoušky získáte pilotní licenci opravňující k samostatnému pilotování kluzáků. Před prvním samostatným letem je také nutné absolvovat zdravotní prohlídku u pověřených lékařů.

Technicky tedy již umíte létat a zvládáte bezpečně letadlo ve všemožných situacích. Ale ještě se neumíte ve vzduchu udržet, využívat termických proudů a létat dál než okolo letiště. Další fází je tedy pokračovací a sportovní výcvik, kde se naučíte veškeré dovednosti. Tato fáze trvá obvykle stejně dlouho jako základní výcvik a je završena samostatným navigačním letem – přeletem min. 50km dlouhým. A pak již začne vaše volné létání, tedy stav, kdy si můžete vzít sami letadlo a letět tak daleko, jak jen si troufnete. Jste piloti, létáte a každý let vás posune kousek dál. Každý let je jiný a s každým zažijete nový zážitek a něco nového se naučíte. Můžete létat jen tak rekreačně nebo se účastnit soutěží a závodů, akrobatického létání nebo třeba pokračovat motorovým létáním.


Pilotní kurzy

INFORMACE K ORGANIZACI: Po teoretickém školení a zaplacení členského příspěvku se adepti stávají členy klubu a mají právo užívat veškeré vybavení klubu. První dva roky nemá člen plná práva, o ta může požádat nejdříve po dvou letech členství. Základní výcvik probíhá na klubových větroních. Pro sportovní létání můžete využívat také klubové větroně (máme 7 vlastních letadel) nebo si můžete pořídit soukromého miláčka za cenu od cca 100tis. Kč.

První rok je časově a finančně nejnáročnější, je nutná návaznost při výcviku. Létá se dle meteorologických podmínek obvykle 2 dny v týdnu - 1 den o víkendu a 1 všední den odpoledne od cca 15ti hod. Létání je kolektivní sport; v den, ve kterém se létá pomáháte i ostatním v letovém provozu. Létání probíhá ve skupině 3-10ti žáků.

CENA VÝCVIKU A ROZLOŽENÍ PLATEB:

    cena teoretické výuky 2000,- Kč (platí se před zahájením výuky)
    před zahájením létání každý člen platí členský příspěvek na režijní chod aeroklubu, v roce 2017 činí členský příspěvek 2400,- Kč
    celková cena základního výcviku je individuální a je závislá na schopnostech jednotlivých žáků; při minimálních náletech je cena za výcvik přibližně 25.000,-Kč, ale pokud se započte úplně vše, tak ze zkušenosti se náklady pohybují mezi 35 000 – 50 000,- Kč, tato částka se „utratí" v průběhu 1-2 leteckých sezón a létání se platí průběžně dle odlétaných hodin.

Přehled cen kalkulovaných v ceně výcviku: o roční paušální poplatek za výcvik 4000 Kč o podíl na spoluúčasti pojištění 1500 Kč o vlečné letouny Z226 3600 Kč/hod a Skylane 1920 Kč/hod. o výcvikový kluzák SF 34 300 Kč/hod. o zkouška k získání průkazu radiofonisty 1100 Kč/osoba

Po ukončení základního výcviku v rámci pokračovacího a sportovního létání platíte roční členský příspěvek a podíl spoluúčasti na pojištění; za odlétané hodiny jsou účtovány dle typu kluzáku 180-250 Kč/hod. Létáte dle svých časových a finančních možností a roční útrata obvykle nepřesahuje výrazně jiné koníčky.

V rámci členství v klubu platí dále brigádnická povinnost odpracovat 25 hodin ročně. Po 2 letech je možné požádat o plné členství (vstupní poplatek 10 000,- Kč).Kontaktní osoba:

ing. Martin Cicvárek meta5@seznam.cz , 602 350 915

ing.Tomáš Humpal tomas.humpal@quick.cz , 728 223 089