Poznáváte průmyslovou zónu Sever..??

Poznáváte průmyslovou zónu Sever..??